Mest

Van den Eerenbeemt Fourage is naast de handel in fourages ook actief in de handel in stapelbare mest.

Voor het tijdelijk opslaan van stapelbare pluimveemest beschikken we over een groot aantal containers. Onze containerauto’s die de mest vervoeren zijn uitgerust met AGR-GPS volgens de modernste eisen.

Exportwaardige compost, een mengsel van ingedikte varkensmest en kippenmest, wordt door ons volop verkocht aan akkerbouwers in voornamelijk Duitsland en Frankrijk.
Daar is de compost een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie.

Top